Agenda Algemene Ledenvergadering 2013

Category: Geschiedenis | Date: oktober 2, 2013

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum              :           dinsdag 19 november 2013

Aanvang           :           20.00 uur

Plaats              :           Partycentrum Klein Oever (Oud Avereest 60).

De agenda voor deze avond:

 1. Ontvangst met koffie en thee
 2. Opening door de voorzitter (Ronald Meijer)
 3. Ingekomen stukken.
 4. Samenstelling zittend bestuur:

1      Ronald Meijer (voorzitter)

2      Irma Snoek (penningmeester) – gestopt per november 2013

3      Melinda Runhart (secretaris)

4      Ida Buiter (notulist / alg. Lid)

5      Johan Wobben (alg. Lid)

6      Moniek Lunenborg

 1. Financiële verslaglegging op hoofdlijnen door penningmeester.
 2. Verslag kascommissie (Janneke ten Kate en Gé Eshuis)
 3. Verslag Bongelwuppen 2013 – zie tevens pagina (oud) nieuws
 4. Pauze
 5. Programma 2014
 6. Stand van zaken ledenbestand en Inning contributie nieuw
 7. Narrow Casting
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
Delen via: