Algemene Ledenvergadering 19 november 2013 – een kort verslag

Category: Geschiedenis | Date: november 2, 2013

Algemene Ledenvergadering 19 november 2013 – een kort verslag

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom.

 

We krijgen weer een feestjaar. We hebben van de afgelopen periode veel geleerd, ook diverse dingen uitgewerkt om het bij volgende evenementen het nog beter te laten verlopen.

 

We hebben bij de gemeente Hardenberg twee vrijwilligers aangemeld. Zij hebben van de gemeente een theaterbon gekregen voor een ‘speciale vrijwilligersavond’. Onze hebben zich vele jaren ingezet als bestuurslid. Via deze actie hebben wij hen graag in het zonnetje willen zetten.

 

We hebben bij de gemeente diverse subsidies aangevraagd. Dit jaar was de pot leeg, maar voor volgend jaar kunnen we weer een aanvraag indienen. Het ziet er na uit dat we nu wel een  bijdrage van de gemeente kunnen verwachten.

 

Onze penningmeester stopt vanwege te drukke werkzaamheden, maar laat de financiële administratie perfect achter. Dat blijkt ook uit de controle door de kascommissie. Ze krijgt een bos bloemen overhandigd. We hebben inmiddels een nieuw bestuurslid, maar willen er nog graag 2 à 3 nieuwe bestuursleden bij hebben.

 

Na bestuderen van het financieel overzicht, komt de vraag of we de catering zelf willen gaan doen. Als we dit doen kan het met de grotere opbrengst groeien tot een groot feest! Vraag is of wij dit willen. We denken van niet, we willen het graag klein houden. We gaan voor gezelligheid voor het gebied Oud Avereest e.o. Met het betrekken van de school op Oud Avereest en ook de oudere inwoners van Balkbrug e.o. voor onder meer het zondagmorgenconcert, blijven we bij ons doel. Ook wordt aangegeven dat we erg graag de Reest centraal willen houden en stellen bij de evenementen van de vereniging.

Willen we de catering wel zelf gaan doen, eventueel met inzet/hulp van verenigingen uit Balkbrug, dan zal dit nader onderzocht moeten worden. Er is al contact geweest met  Oranjevereniging Nieuwleusen om te informeren hoe zij dit hebben aangepakt.

 

Het verslag van het Bongelwuppen wordt voorgelezen (zie ook website), waarna wij verdergaan met het programma 2014. Vast staat dat de Reest in het feestprogramma moet blijven. Ook streven wij er naar ieder jaar een feest/evenement te organiseren.

Voor de invulling van de zondagochtend gaan wij meer ouderen benaderen en gebruik maken van de al aanwezige netwerkcontacten. Ook v.w.b. vervoer en informatieverstrekking Avondlicht, Malkander en andere verzorgingstehuizen.

 

Over de datum van Het Feest an de Reest wordt nog overleg gevoerd. Ideeën voor de editie 2014 zijn van harte welkom. Een optie is om, bijvoorbeeld op een zondagmiddag, een fiets-/puzzeltocht te organiseren met na afloop een bingo.

 

De voorzitter vertelt over narrowcasting, een digitale informatievoorziening voor inwoners van Balkbrug en omstreken door instanties, verenigingen, clubs, etc. uit Balkbrug. Momenteel gebeurt dat op velerlei manieren. Om alles goed uit te werken is er is een werkgroep gestart.

 

Ons ledenbestand blijft gelijk, maar we willen er nog wel nieuwe leden bij. We hebben inmiddels veel

enthousiaste vrijwilligers.

 

Rondvraag: Willen wij tijdens de zeskamp “de Reest” gebruiken en is dat niet te gevaarlijk met oversteken? Er zijn inderdaad regels over het verplicht inzetten van verkeersregelaars. We nemen dit mee in voorbereiding en planning voor het feest.

Delen via: