Terugblik bongelwuppen over de Reest 2013

Category: Geschiedenis | Date: juni 2, 2013

Terugblik bongelwuppen over de Reest 2013,

 

Eindelijk, na de zo broodnodige nodige voorbereidingen voor dit nieuwe, ons onbekende fenomeen ‘’Bongelwuppen’’ was het dan zo ver. Palen geregeld, het voltallige bestuur een cursus gevolgd in onze buurprovincie Friesland (met dank aan Fierljepvereniging Joure), schans gebouwd, broekjes en shirtjes gestreken. Wij wisten als bestuur niet wat we ten aanzien van belangstelling konden verwachten.

 

Zaterdagavond de 15e juni , zeven uur kwamen echter uit alle hoeken en gaten jongeren en minder jongeren met een tasje schone kleding naar de schans aan de Reest op het prachtige stukje land van Karsies en Bennink. Na een korte uitleg vooraf klommen de eerste springers op de schans. De ene stijlvol, de andere met een blik in de ogen van” de dood of de gladiolen ” stormden de mededingers richting de lokkende Reest. Nadat er een man/vrouw of 60 gesprongen hadden en de eerste afstanden genoteerd waren begonnen we na een fikse regenbui aan de tweede ronde. Een van de vrouwelijke deelnemers belandde ongelukkig tussen wal en het ontbrekende schip. Iedereen hield zijn adem in. Het protocol schreef voor dat de ongelukkige niet verplaatst mocht worden. Ongelukkigerwijs raakte ook de gewaarschuwde ambulance het spoor nog bijster en duurde het allemaal erg lang en voor Miranda vooral koud! De eerste berichten van de EHBO-er van dienst waren, dat het mee leek te vallen waarin hij achteraf volledig gelijk kreeg.

 

Door de vertraging in het programma en de dalende temperaturen leek het, het bestuur en de bijeengeroepen teamcaptains verstandiger niet meer te gaan springen maar het feest in de tent voort te zetten. Zeker na het telefoontje, later op de avond, dat Miranda gecontroleerd, wel bevonden en op weg naar huis was werd het nog gezelliger. De beste springer van de avond van team de Kadavers, Erik Broek met 6,49 meter werd gehuldigd. Na een supergezellige avond hebben we de gasten rond twee uur ’s nachts verzocht huiswaarts te gaan.

 

Terugkijkend en de vele blijken van bijval en waardering van bezoekers en deelnemers in ogenschouw nemend kunnen we ondanks het ongevalletje terug kijken op een fantastische avond. Opmerkelijk was hierbij wel dat de lokale pers maandag in enkele kolommen schreef ‘’dat het Bongelwuppen was geëindigd in een deceptie zonder prijsuitreiking’’. Gezien de vele telefoontjes, gesprekken en een bezoek aan Miranda Klunder konden weinig inwoners van Oud Avereest zich vinden in deze bewoordingen en staken het bestuur een hart onder de riem. Dit was naar mening van allen een evenement dat een vervolg verdient!

 

Wel trekken wij als bestuur natuurlijk onze conclusies. De karakteristieke Reest moet deel uit blijven maken van dit jaarlijkse evenement maar mogelijk moeten we toe naar touwtrekken of koorddansen over de Reest. Wanneer jullie interessante ideeën hebben dan houden wij ons als bestuur aanbevolen.

Oud Avereest , Vrijwilligers, sponsoren en de families Karsies en Bennink ,bedankt voor jullie inbreng en aanwezigheid.

 

Met vriendelijke groet

 

Ronald Meijer

Delen via: