notulen alv 2012

Category: Geschiedenis | Date: november 9, 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Oud Avereest e.o. 19 november 2012

 

Ronald onze voorzitter opent de avond nadat we met koffie en een plakje cake zijn gaan zitten, hij heet iedereen van harte welkom.

De kascommissie heeft het kasboek gecontroleerd, dit alles gebeurde natuurlijk onder het genot van een heerlijk kopje koffie (aangeboden door Partycentrum Klein Oever). De kas werd goedgekeurd door Ge Eshuis en Janneke ten Kate. Decharge wordt verleend. Ge en Janneke gaan ook volgend jaar de kas weer controleren, ze zijn nu goed opgeleid en kunnen het  een stuk sneller!

 

Er zijn geen ingekomen stukken.

 

Ronald vertelt dat Heidi Veld en Adri Snoek zijn uitgetreden. Heidi (15 jaar in het bestuur) en Adri (8 jaar in het bestuur) hebben zich samen 23 jaar ingezet voor de Oranjevereniging Oud Avereest. Beiden zijn ze verrast met een heerlijk pakketje wijn. Saskia maakt een paar foto’s voor de website.

 

We hebben 3 nieuwe bestuursleden bereid gevonden om ons team te versterken namelijk: Johan Wobben, Saskia van de Linden en Moniek Lunenborg.

De huidige samenstelling is:

Voorzitter:                 Ronald Meijer

Secretaresse:             Melinda Runhart

Penningmeester:          Irma Snoek

Notulist:                     Ida Buiter

Fotograaf:                  Saskia van de Linden

Algemene leden:          Johan Wobben en Moniek Lunenborg

 

Onze voorzitter vertelt dat we een roerig en druk jaar hebben gehad, we hebben een flinke stap voorwaarts gezet. We hebben geïnvesteerd en toch een goed financieel resultaat gecreëerd. Irma deelt het financieel overzicht uit en licht een aantal punten toe betreft de nieuwe website, tickets , spandoeken enz.

Melinda vertelt het een en ander over de website: de sponsoren zullen worden vermeld op de site (na akkoord natuurlijk) en de email werkt  en de berichten worden beantwoord door Melinda. Ook kunnen via de website ideeën en suggesties worden doorgegeven. Het up to date houden van de website is erg belangrijk. Ook doet de voorzitter het een en ander uit de doeken over de statuten en onze doelstelling: Deze is heel breed!

 

Melinda leest het feestverslag van het “Feest an de Reest” 2012 voor. Opvallend is, dat we de vrijdag weer op het progamma hebben staan. Ronald licht het feest weekend nog even toe: er worden allerlei dingen geopperd: Bar dicht tijdens de optredens zou een optie zijn of een extra pauze indelen. Ook vraagt hij wat iedereen van de Big Band van de Muzerie vond: suggesties of opmerkingen zijn van harte welkom ( wel opbouwend natuurlijk!). Een mening van een aanwezige was dat de DJ op de zaterdagavond met de karaoke veel te langzaam opstartte (de CD deed het niet). Hierop reageerde de voorzitter dat hij hier niets aan kon doen, i.v.m. technische problemen. En nog een tip: doorgeven aan de zeskampleden dat zij tussentijd naar huis konden om te douchen zodat ze weer schoon in de tent met de karaoke konden beginnen.

Diverse suggesties: Voor het kopje koffie na de zeskamp, misschien een terrasje maken bij de ingang, met verkoop van thee of koffie.

 

Pauze: iedereen krijgt koffie of een drankje aangeboden door de Oranjevereniging.

 

We beginnen met: Wat gaan we doen in 2013/2014. Het bestuur wil graag meer activiteiten ontplooien. Dit kan eenvoudig /kleinschalig in het “niet-feest” jaar. Bijv. polsstok springen ( idee van Johan Wobben) of …. We moeten dit idee nog uitwerken, zo zouden we bijv.  het horeca gedeelte in eigen beheer (opbrengst in eigen kas) kunnen gaan doen. En een goede stok is ook belangrijk. Ook wordt er een fietstocht geopperd, werd in het verleden ook gedaan, met onderweg spelletjes voor de kinderen, we zouden kunnen eindigen met polsstok springen.

 

Er volgt een discussie over de samenwerking met Oud Avereest, Balkbrug en Fort. Dat we elkaar terwille moeten zijn, elkaar te helpen waar we kunnen en dit op te bouwen.

En hoe kunnen we diverse scholen betrokken laten zijn?

Het zou mooi zijn als we ieder jaar een evenement kunnen organiseren. Er wordt ook gezegd dat we de tijd niet mee hebben en of het dus wel verstandig is om elk jaar een feest te houden.

 

We hebben nu 436 leden waarvan 72% automatische incasso heeft afgegeven en we nog 44 adressen langs mogen voor de inning van de contributie!!

 

Rondvraag:

Er wordt gevraagd of een kermis tijdens het feestweekend (weer) mogelijk is. Hier wordt direct op ingehaakt; het is bijna onmogelijk om zoiets bij ons te krijgen (kosten). Er wordt aangegeven dat er bij het feestweekend in Fort wel een zweefmolen en schiettent en snoepkraam staan, ook kunnen ze daar touwtrekken: ze geeft ons met veel plezier het telefoonnummer.

 

Melinda vertelt dat de ballonwedstrijd gewonnen is door Tessa Emmink, Lieke Kassies werd 2e en Jorijn Jager werd 3e. De prijsuitreiking was woensdagmiddag 14 november op OBS Oud Avereest. De prijzen waren cadeaubonnen die ze zelf kunnen besteden bij de Intertoys.

 

Saskia vindt dat het bestuur nog een fotograaf nodig heeft, en dat ze met veel plezier deze taak op zich neemt..   een goed idee.

 

Om 21.45 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen en wordt er afgesloten met een drankje.

 

Delen via: